Certifikát
ISO 9001:2015
... od roku 1997 ...
   
 
+421-43-4270907
mg@martimex.sk
Váš spoľahlivý partner vo svete gumárenských surovín.
Obchod   ◦   Logistika   ◦   Skladovanie   ◦   Distribúcia

Syntetický kaučuk
(SBR, PBR, NBR, IR, IIR...)

Technický uhlík (sadze)
(N220, N326, N330, N339, N375,
N550, N660, N772, N990, N991...)

Regenerát
(RSHT...)

Iné
(Parafín, Stearín, Polyamid, Polyetylén,
Soľ – jedlá, priemyselná, posypová...)
REACH:
Všetky dovážané produkty sú v súlade s nariadením (ES) 1907/2006 o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), ako aj s nariadením (ES) 1272/2008 (CLP) o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Sídlo spoločnosti: MARTIMEX-GAMA, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin, Tel.: +421-43-4270907, E-mail: mg@martimex.sk
Sklad: MARTIMEX-GAMA, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin-Priekopa, Tel.: +421-43-4281234, Pondelok-Piatok: 07:00 - 15:00 hod.